ostatni

Text otázky

Dobrý den. V samostném družstevním domě mé matky ( sam. kotelna - 56 byt. jednotek) chce drušstvo instalovat trasco měřidla, kdy v letáku je uvedeno, že tento syst. využívá měřidla umístněná cca 20 cm od stropu. Neodporuje tento systém vyhl. 372, kdy tato uvádí, že k měření a rozůčtování mohou být použity přístroje umístněné na radiátotu? Děkuji za odpověď Pergl

Odpověď na otázku

Pokud jde o Váš dotaz, zda systém TRASCO je nebo není v souladu s vyhláškou č. 372/2001 Sb., pak musíme konstatovat, že tento systém není zcela v souladu, neboť vyhláška v § 4 (Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce) v odst. 3 jednoznačně stanoví, že “ Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“To však neznamená, že tento systém nemůže být pro rozúčtování nákladů na vytápění použit. Jeho použití je v pravomoci vlastníka objektu.