TRV vybavený termostatickými hlavicemi (Danfoss), doplňující dotaz

  1. ARTAV
  2. TRV vybavený termostatickými hlavicemi (Danfoss), doplňující dotaz
ostatni

Text otázky

Z podaného vysvětlení (Odpovídal: -japo-) je zřejmé, že takto osazená termostatická hlavice nepracuje správně a TRV u nás zřejmně instaloval někdo, kdo tomu příliš nerozuměl. Otázka: Do konce roku musejí být na topná tělesa v bytech instalovány indikátory topných nákladů. Nabízí se při této příležitosti předělat i ony termostatické hlavice. Bohužel to bude obnášet vícenáklady, které nyní nedokážu vyčíslit (celkem se jedná o 72 ks). Vzhledem k tomu, že jsme se kvůli revitalizaci panelového domu zadlužili na 10 let, je třeba zvažovat i alternativní scénáře. Proto si dovolím vyslovit kacířskou myšlenku. Je-li funkce ovlivněna "pouze" tak, že do ventilu přitéká teplá voda z přívodu, teplo se šíří vzhůru a hlavice začne zavírat dříve, než je třeba a pak není dotopeno, mohl bych na tento fenomén pouze upozornit vlastníky, ktěří by vzali na vědomí, že holt musejí pro dosažení požadované teploty na hlavici nastavit např. III a půl (namísto III při řádné montáži). Jak se k této úvaze stavíte? Je možné určit onu výchylku od normálu (v mnou uvedeném příkladě 0.5) přesněji? Děkuji předem

Odpověď na otázku

Pane Borovský, rozumíme Vašim úvahám, ale tak jednoduché to není. Hlavice má sledovat teplotu vzduchu v místnosti. Pokud je ovlivněna prouděním teplého vzduchu nad přívodní trubkou, bude dříve uzavírat přívod topné vody. Po uzavření během několika minut, po zchladnutí přívodní trubky, hlavice ventil znovu otevře. Je pravděpodobné, že bude tedy docházet k neustálému uzavírání a otevírání ventilu. Z podstaty věci je zřejmé, že pro takový způsob montáže nebylo zařízení koncipováno a proto je také třeba Vámi popsaný způsob montáže jednoznačně odmítnout jako nesprávný. Rovněž tak způsob provozování, o kterém spekulujete, v žádném případě nelze doporučit.

Menu