TUV vs. TUV (GJ)

  1. ARTAV
  2. TUV vs. TUV (GJ)
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlím v městském bytě, přišlo mi roční vyúčtování, které je zcela srozumitelné, až na spotřebu vody. Na vyúčtování je uvedena studená voda, TUV (teplá voda), Teplo, Služby....na všechny tyto položky platím zálohu(předpis) a je mi tam vše jasné, ovšem nachází se tam ještě jedna položka, a to TUV (GJ). Tuto položku mi není nikdo schopen vysvětlit, a to tvoří nevětší částku na vyúčtování. Za TUV platím 3.400,- a za tuto TUV (GJ) položku takřka 10.000,- s tím, že mi nikdo nebyl schopen vysvětlit proč tolik, z čeho tuto sumu vyčetli a také mi bylo sděleno, že se na tuto položku nedá platit záloha...?!

Odpověď na otázku

Vážený pane,náklady na spotřebu teplé užitkové vody v objektu se dělí dle vyhlášky 372/2001 Sb. na spotřebu studené vody a tepla pro výrobu TUV. Náklady na spotřebu studené vody pro výrobu TUV se na jednotlivé uživatele bytů rozdělují podle údajů bytových vodoměrů. Celkové náklady na spotřebu tepla pro výrobu TUV se dělí na základní a spotřební složku. Základní složka je 30% celkových nákladů a spotřební složka je 70% celkových nákladů. Základní složka se rozděluje na jednotlivé uživatele podle podlahové plochy, spotřební složka na základů údajů bytových vodoměrů.Celkové náklady na spotřebu tepla pro TUV podle konkrétních místních podmínek několikanásobně převyšují náklady na spotřebu vody pro TUV.Podle §7(3) výše uvedené vyhlášky je vlastník povinen seznámit spotřebitele s podklady, ze kterých vyúčtování vychází a rovněž se způsobem rozúčtování nákladů v zúčtovací jednotce, proto máte právo plnění této povinnosti vyžadovat.Zálohy na dodávky teplé vody se samozřejmě hradí a to jako celek za spotřebovanou vodu i teplo.Obvykle se zálohy platí ve výši 1/12 nákladů předchozího zúčtovacího období se započtením meziroční změny cen vlivem inflace.