uctovani bez TRV

  1. ARTAV
  2. uctovani bez TRV
ostatni

Text otázky

Jakým způsobem se postupuje v případě, že majitel bytu neosadil radiátor termoregulačním ventilem přestože to je ze zákona povinné? je možné uplatňovat žádost o nějakou slevu?Děkuji

Odpověď na otázku

Podle zákona 318/2012 Sb., §7, odst (4), a) je vlastník budovy povinen vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie. Za nesplnění této povinnosti může být vlastníkovi budovy uložena pokuta do 50 000 Kč, jde-li o společenství vlastníků, pokuta do 100 000 Kč. Neumožnění instalace termostatických ventilů uživatelem bytu se posuzuje dle §12, odst. (1), j) jako přestupek a lze za něj dle § 12, odst. (2) uložit pokutu ve výši do 50 000,- Kč.Nesplnění povinnmosti instalace TRV vlastníkem budovy však nezakládá nárok na slevu z ceny vytápění pro uživatele bytu.

Menu