účtování odběru vody

  1. ARTAV
  2. účtování odběru vody
ostatni

Text otázky

Chci se zeptat, zda je vydaná vyhláška nebo předpis, který stanovuje, jakým způsobem má být prováděn odečet vody jednotlivých odběratelů v domě za hlavním domovním vodoměrem. Ptám se z těchto důvodů:Od roku 1984 používám nebytový prostor jako atelier. V současné době je tento prostor v mém osobním vlastnictví. Používám ho sám a nikdo jiný v něm nepobývá. Jsem připojený na dvě samostatné vodovodní stoupačky, jednou v kuchyňce a podruhé na wc. Kromě mne je v domě ještě 10 bytových jednotek, všechny jsou také v osobním vlastnictví. Všichni jsme členy společenství vlastníků jednotek. V domě nejsou na odběrných místech instalovány vodoměry, které by měřily skutečný stav odběru jednotlivých odběratelů. Roční vyúčtování je prováděno tak, že se celková spotřeba vody rozpočítá podle osob žijících v domě, přičemž můj ateliér je započítáván jako kdyby v něm žila jedna osoba. Vzhledem k tomu, že zde nežiji, že mám pouze výtok studené vody, že pouze vařím kávu, ohřeji si oběd, splachuji wc, nemám myčku nádobí, nekoupu se zde a neperu, jsem tímto způsobem vyúčtování dlouhodobě poškozován. V minulých letech, kdy byla cena vody podstatně nižší, jsem proti tomu neprotestoval. Odhaduji, že ročně přeplácím 2,5 až 3 tisíce korun navíc oproti mé skutečné spotřebě. Před dvěma roky jsem proto navrhl, aby byly na každém odběrném místě nainstalovány vodoměry. Většina členů společenství toto odmítá a odůvodňují to tím,, že by se muselo kopat v jejich zrekonstruovaných bytech. Jako alternativní řešení jsem proto navrhl, aby mi byla účtována spotřeba ve smyslu směrných čísel přílohy č. 12 Vyhlášky č.120/2011Sb., která předpokládá u kanceláří roční spotřebu pro jednu osobu 8m3/rok. Podle mého odhadu nespotřebuji ani toto množství. I s tímto návrhem jsem však byl odmítnut. Pro informaci uvádím, že zmíněná vyhláška uvádí směrné číslo pro jednoho obyvatele 35m3/rok, zatímco v našem domě se spotřeba v posledních letech pohybuje v rozmezí 40 – 48m3/rok na osobu a takovou spotřebu vody tedy platím.Pokud mi můžete poradit právní předpis, na který bych se mohl odvolat a požadovat instalaci vodoměrů, případně jiný způsob obrany, budu vděčný.

Odpověď na otázku

Váš návrh na rozúčtování nákladů spotřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č.120/2011Sb. je správný. V současné době neexistuje jiný, obecně platný právní předpis, který by spotřebu studené vody řešil.Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby se v objektu odsouhlasila pravidla pro rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody. Spotřebu studené vody lze určit také odborným posudkem. Po dohodě s majitelem objektu můžete svoji spotřebu prokázat instalací vlastního vodoměru.

Menu