účtování vody v nebytovém prostoru

  1. ARTAV
  2. účtování vody v nebytovém prostoru
ostatni

Text otázky

Mám pronajatou kancelář (nebytový prostor) a byla mi vypočítána spotřeba vody 120 l/osoba/den. Zdá se mi to příliš a je to vlastně nereálné takovou spotřebu udělat za den. V objektu je restaurace, je tedy možné, že se podílím na rozpočítané platbě i za restauraci. Jak mohu postupovat, mohu se nějak bránit?

Odpověď na otázku

Paní Lenko,zdá se, že vaše spotřeba vody bude nižší než uváděných 120 litrů/osobu aden.Rozúčtování se řídí vyhláškou č.372/2001 Sb. – Náklady na ohřev teplé vodyse rozdělí na část základní (30%), která se rozdělí podle velikosti užívanéplochy a část spotřební (70%), která se má rozdělit podle počtu osob. Vnebytových prostorách je nutno určit tzv. průměrný počet osob. V §5, odst.6.citované vyhlášky se uvádí: „V nebytových prostorách stanoví vlastník průměrný počet osob neboodpovídající velikost podlahové plochy na základě odborného posouzení podlezpůsobu odběru a rozsahu využívání teplé užitkové vody.“Vodné a stočné by se mělo rozdělit stejně jako spotřební část nákladů na ohřev vody, tj. podle odborně tanoveného „průměrného počtu osob“.Vlastník je v každém případě povinen vás seznámit se způsobem rozúčtování asdělit vám i celkové náklady na dodávky vody pro celý dům. Z toho již poznáte, jak hodnotil spotřebu v vody v restauraci (s jakým průměrným počtem osob tam počítal).