údaje o počtu dílků tepla

  1. ARTAV
  2. údaje o počtu dílků tepla
ostatni

Text otázky

Jsou údaje o počtu naměřených dílků za otop u jiných uživatelů v domě /nezajímá mě konkrétní jméno či číslo bytu - mám zájem o zjištění nejvyšší a nejnižší naměřené hodnoty (zjištění za účelem privátního sledování - vlastní porovnání, jak na tom jsem)/ v režimu "tajné", tedy případnému zájemci organizací či správcem nesdělitelné, tedy s možností můj požadavek odmítnout?

Odpověď na otázku

Podle § 1179 Občanského zákoníku má vlastník jednotky právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. Je otázkou výkladu tohoto ustanovení zákona, zda informace o počtu naměřených dílků za otop u jiných uživatelů v domě pro účely privátního sledování a porovnávání jednotlivých bytů jsou těmi doklady, do jejichž nahlížení má vlastník právo. Ze soudní praxe neznáme případ, že by se někdo domáhal získání podobných informací soudně. Je velmi pravděpodobné, že Váš požadavek bude správcem odmítnut jako neoprávněný.