Úhrada indikátorů top. těles.

  1. ARTAV
  2. Úhrada indikátorů top. těles.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bydlíme v domě, který má majitele. Ten nechal vyměnit odpařovací měřiče za digitální indikátory. Poté nám ve vyúčtování za rok tuto výměnu vyúčtoval. S tímto jsme nebyli předtím seznámeni a měřiče na bázi odparu fungovaly bez problému, takže bychom je neměnili. Kdo hradí výměnu měřičů majitel či nájemce? Děkuji za odpověď Hanka

Odpověď na otázku

Podle §687, odst. 3 občanského zákoníku, nestanoví-li nájemní smlouva jinak,drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí NÁJEMCE.Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní právní předpis, kterým je v tomto případě nařízení vlády č.258/1995Sb. (§ 5 odst. 2, písmeno f)), kterým se provádí občanský zákoník.Písmeno f) stanovuje, že za drobné opravy se považují opravy a výměny měřičůtepla a teplé vody.