Úhrada kalorimetrů

  1. ARTAV
  2. Úhrada kalorimetrů
meridla

Text otázky

Dobrý den, bytový dům, kde pro rozůčtování tepla používáme u většiny bytů EITN a pro 6 bytů v nástavbách jsou osazeny kalorimetry. Obě zařízení mají rozdílnou kalibraci (EITN 10let, kalorimetry 4 roky). Minulou výměnu jsme po odhlasování financovali pro všechny jednotky z peněz SVJ. Kdo zaplatí výměnu kalorimetrů po 4 letech? Jednotliví vlastníci nebo opět ze společných peněz? Upravuje to nějaký právní předpis? V Prohlášení vlastníka není přímo uvedené, že kalorimetr patří k bytové jednotce. Zákon 406/2000 určuje SVJ povinnost osadit měřícím zařízením, v nařízení vlády 366/2013 je uvedeno, že celá otopná soustava včetně zařízení sloužícíhok rozpočítání tepla patří mezi společné části domu. Komu tedy měřící zaření patří, respektive, kdo financuje jeho výměnu, opravu, provoz. Děkuji

Odpověď na otázku

Podle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, §6, písm. e/ patří ke společným částem domu celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení.

Měřiče tepla jsou zařízením sloužícím k rozúčtování nákladů na topení a náklady na jejich metrologické ověření, vč. souvisejících nákladů na demontáž a montáž, bude tedy hradit SVJ.