Úhrada nákladů za odečty RTN

  1. ARTAV
  2. Úhrada nákladů za odečty RTN
ostatni

Text otázky

Kdo hradí údaje za odečty měřidel. Děkuji

Odpověď na otázku

Náklady na odečty bytových měřidel a indikátorů vytápění, jakož i ostatní náklady spojené s vyúčtováním záloh na úhrady služeb spojených s užíváním bytu hradí ten, jehož povinností je tyto činnosti zajistit, tj. vlastník domu.