úhrada nákladů za vytápění bytu

  1. ARTAV
  2. úhrada nákladů za vytápění bytu
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bydlím v bytovém domu typu Okál, který má dvě bytové jednotky vytápěné jedním tepelným zdrojem /kotlem Etka 41/ z toho jeden byt je převážně neobsazený a majitelka odmítá podílet se na nákladech vytápění z důvodu, že má otopná tělesa uzavřená. Poměrové měření spotřeby se neprovádí /měřiče nejsou instalované/. Má majitelka povinnost podílet se na nákladech za vytápění neobsazeného bytu a v jaké výši. Děkuji Kroupa

Odpověď na otázku

Bytový dům je definován od 4 bytů, tudíž níže uvedený BD nespadá do povinnosti měřit a nespadá do povinnosti provádět rozúčtování dle vyhlášky MMR č. 269/2015 Sb. v platném znění.

Vy jste nájemník, tudíž byt využíváte dle nájemní smlouvy kde by mělo by být stanoveno, jak se Vy (jako nájemník) budete podílet na nákladech.  Tedy musíte řešit vztah majitel a nájemník a pokud Vám nevyhovuje obrátit se na právníka.