Úhrada výměny vodoměru.

  1. ARTAV
  2. Úhrada výměny vodoměru.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bydlím v nájemním bytě a letosnám provedli výměnu poměrového vodoměru pro TUV. Úhradu spojenou s touto výměnou hradí nájemce, nebo pronajimatel? Děkuji

Odpověď na otázku

Podle § 5 odst. 2, písmeno f) nařízení vlády č.258/1995Sb., kterým seprovádí občanský zákoník, se za drobné opravy v bytě považují opravy avýměny měřičů tepla a teplé vody.Nestanoví-li tedy nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související sjeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí dle §687, odst. 3občanského zákoníku NÁJEMCE.