úhrada za instalaci měřidel

  1. ARTAV
  2. úhrada za instalaci měřidel
ostatni

Text otázky

Vodoměry, které slouží k rozúčtování nákladů a zařízení sloužící k rozdělení tepelných nákladů zajišťuje SVJ. Je možné výlohy spojené s jejich pořízením hradit z FO?

Odpověď na otázku

Naše poradna se zabývá výhradně problematikou rozúčtování nákladů za spotřebu tepla a vody mezi konečné spotřebitele při ústředním vytápění a centrální dodávce teplé vody.Váš dotaz má právní charakter a tak jej musíte položit na jiném odborném portále.Nicméně podle našeho názoru se na jejich pořízení vztahuje ustanovení § 1180, odst. 2 zákona č.89/2012Sb. (nový občanský zákoník) a §17, nařízení vlády č.366/2013Sb.Tedy ANO, pořízení měřící nebo indikační techniky lze hradit z FO. Naopak nesmí se zahrnout do ceny za vyúčtování.

Menu