Úhrada za teplo a TUV v neobydlených bytech.

  1. ARTAV
  2. Úhrada za teplo a TUV v neobydlených bytech.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bydlím v domě, ve kterém je 7 bytových jednotek, z nichž jsou dvě volné (s celkovou plochou 25% celého domu). Ve všech bytech jsou nainstalovány radiátory - nikde nejsou měřiče, ale v prázdných jsou vypnuty, Topení a TUV zajišťuje plynový kotel pro celý dům. Chtěla bych se zeptat, zda se při ročním vyúčtování majitel objektu se podílí na platbě spotřebovaného plynu na teplo pouze 40% (základní složkou), nebo protože prázdné byty vytápíme vlastně my ostatní, musí se podílet i spotřební složkou. Chtěla bych se zeptat, jak by mělo vypadat rozúčtování TUV s ohledem na prázdné byty,minulý rok nám majitel veškerý spotřebovaný plyn na topení a TUV rozúčtoval mezi zbylé nájemníky, ale sám žádný náklad neměl, tudíž ho vůbec nenutí zbylé byty obsazovat.

Odpověď na otázku

I v případě, že nejsou instalovány měřiče spotřeby vody a indikátory vytápění, je vlastník objektu povinen provádět rozúčtování na základě vyhlášky č. 372/2001Sb..Pro teplo v takovém případě neexistuje rozdělení na základní a spotřební složku, jak uvádíte, ale rozúčtování se provede dle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu k celkové započitatelné podlahové ploše bytů v zúčtovací jednotce (objektu).Teplá voda se rozúčtuje dle průměrného počtu osob užívajících byt v zúčtovacím období a nebo v případě dohody všech konečných spotřebitelů podle poměru velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše bytů v zúčtovací jednotce (objektu).Dále potom platí, že nemá-li byt svého konečného spotřebitele (je tzv. neobsazený), rozumí se konečným spotřebitelem vlastník. Ten je také povinen provést u těchto bytů úhradu vzniklých nákladů.Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud vlastník objektu rozúčtoval teplo a teplou vodu pouze na obsazené byty, postupoval v rozporu s platnou legislativou čR a takovéto rozúčtování je nelegální a neplatné.