úhrada za teplo

  1. ARTAV
  2. úhrada za teplo
ostatni

Text otázky

Dobrý den,mám následující dotaz. U garáže bez otopných těles mi byla předepsána úhrada za teplo z důvodu souvislosti stropu garáže s místností s otopným tělesem. Strop je však stavebně upraven, je na něm provedena tepelná izolace podle řádného projektu v tlouštce zhruba 5 cm. Tedy garáž je tepelně shora izolována. Musím i v tomto případě platit úhradu ze teplo? Děkuji za odpověd.garaznik

Odpověď na otázku

Ano. I v tomto případě musíte platit určitou část nákladů na vytápění domu.Dům je vždy vytápěn jako celek a na určitou teplotu jsou temperovány i místnosti, ve kterých nejsou otopná tělesa. Sebelepší izolace nezabrání určitému prostupu tepla i přes izolační materiály. Jde jen o větší či menší tepelný odpor, který prostupování tepla více či méně omezuje. Izolace v tloušťce 5cm, není příliš účinná a byla projektantem navržena k dosažení předem zvolené teploty v garáži (obvykle 5-15 st.C). Pokud je v domě zavedeno rozúčtování nákladů na vytápění podle údajů na indikátorech topných nákladů (RTN), jste podle vyhl.372/2001Sb. povinen platit pouze část základních nákladů na vytápění, podle započitatelné podlahové plochy. Tato plocha je redukována podle počtu stěn, kterými místnost sousedí s místnostmi vybavenými otopným tělesem (viz příloha k uvedené vyhlášce).