Úhrady 1) Odečtů spotřeby vody (SV+TV) a rozúčtování nákladů vodného a stočného, 2) Odečtů spotřeby tepla, teplé vody a rozúčtování tepla a teplé vody v SVJ.

  1. ARTAV
  2. Úhrady 1) Odečtů spotřeby vody (SV+TV) a rozúčtování nákladů vodného a stočného, 2) Odečtů spotřeby tepla, teplé vody a rozúčtování tepla a teplé vody v SVJ.
legislativa

Text otázky

V domě našeho SVJ máme pro měření spotřeby vody (SV, TV) všude nainstalovány "rádiovodoměry" a pro "měření spotřeby tepla" jsou otopná tělesa opatřena "rádiovými indikátory topných nákladů". Dle Metodického pokynu MMR k Zákonu č.67/2013 Sb ve znění Zákona č.104/2015 Sb v podrobnějším výkladu k § 5 - Rozúčtování nákladů na služby u dodávky a odvádění odpadních vod budou náklady na rozúčtování vodného a stočného hrazeny v případě SVJ z fondu oprav. K § 6 - Rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na přípravu teplém vody pro dům, podrobnější výklad neuvádí jak mají být náklady na rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na přípravu teplé vody hrazeny (služba či fond oprav). Je možný obdobný způsob úhrady výše uvedených nákladů §6 v případě SVJ z fondu oprav, zvláště, kdy SV pro přípravu TV je součástí vodného a stočného, kam zaúčtovat odečty - rádioodečty, služba či fond oprav. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Nařízení vlády 366/2013 Sb., §17, a) stanovuje, že náklady na rozúčtování jsou náklady správní dle par. 1180/2 NOZ. Nelze je tedy hradit z fondu oprav, který je tvořen podílem jednotlivých členů SVJVýše uvedené náklady jsou obsahem „správy a vlastních nákladů SVJ“, které se dle NOZ dělí vždy stejným dílem na každou jednotku. Ustanovení NOZ nelze měnit metodickým pokynem k zákonu, stanovami, ani rozhodnutím výboru SVJ.

-luch-

Menu