Umístění indikátorů tepla.

  1. ARTAV
  2. Umístění indikátorů tepla.
ostatni

Text otázky

Do panelového domu nán byly namontovány indikátory tepla Siemens WHE 30 Z. Prosím o zodpovězení následujících dotazů: 1. Je již před instalací indikátor nějakým způsobem montážní firmou přednastaven tak, aby byly zohledněny velikost (výkon) a typ (litinový, plechový) jednotlivých radiátorů, nebo se k tomuto přihlíží při odečtech? 2. Je stanovena poloha pro namontování na radiátor ? Všeobecně se udávají 3/4 výšky, ale nikde jsem to nenašel přesně - jedná se mi o to, aby bylo vyúčtování spravedlivé i při různých druzích radiátorů v jednom domě. 3. Má vliv na konečné vyúčtování umístění indikátorů na stejně vysokých radiátorech s výškovým rozdílem 3 cm v jednom bytě (v celém domě může být odchylka ještě větší)? Děkuji za odpovědi.

Odpověď na otázku

1) Indikátory Siemens WHE 30.Z umožňují naprogramovat výpočtové konstanty (výkon tělesa, typ tělesa, polohu atp.) přímo do přístroje. Vzhledem k tomu, že vyhláška 372/2001 Sb. § 7 předepisuje uvedení všech výpočtových koeficientů ve výúčtování, je vhodnější tyto hodnoty neprogramovat a zadat do výpočtu až při rozúčtování. Toto řešení vyhoví legislativě a současně umožňuje uživateli kontrolu zadaných hodnot. 2) Katalogový list indikátorů Siemens WHE 30 a WHE 30.Z odkazuje na montážní šablonu. Podrobný popis montáže určuje pro běžná tělesa montážní bod (horní otvor v hliníkovém adaptéru, destičce) na 1/4 výšky tělesa od shora, což odpovídá obecnému doporučení. Tato hodnota odpovídá i čSN EN 834 . Rozhodující pro správnost indikace je však splnění podmínky této normy, že svislá odchylka nesmí překročit +/- 10 mm u výškově odpovídajících těles v rámci jedné zúčtovací jeednotky.3) Vámi uváděné odchylky 3 cm ve svislém umístění indikátorů nevyhoví podmínce normy (viz. 1) a mají vliv na správnost konečného rozúčtování.