Umístění měřičů tepla.

  1. ARTAV
  2. Umístění měřičů tepla.
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Je nějaký předpis, v jaké výši žeber topení má být měřidlo tepla umístěno? V televizi jsem slyšela, že ve výši 15cm od shora. Já mám měřáky umístěny ve výši 6cm. Děkuji. Křížová, Kladno.

Odpověď na otázku

Místo instalace indikátorů- rozdělovačů topných nákladů (princip odparu) na otopné těleso řeší norma čSN EN835.Pokud jde o indikátory elektronické, tak norma čSN EN 834 definuje, že umístění indikátoru stanovuje jeho výrobce, resp. dodavatel v montážních předpisech.Zpravidla je to uprostřed otopného tělesa pokud jde o jeho délku a ve výši75% výšky otopného tělesa. Přesné umístění indikátoru na otopném tělese jeuvedeno v technických parametrech každého typu indikátoru, které jsoustanoveny výrobcem. Pokud tedy chcete znát správnou odpověď na svoji otázku,obraťte se na výrobce indikátorů, které máte na otopných tělesechnainstalovány.