únik tepla stěnami

  1. ARTAV
  2. únik tepla stěnami
ostatni

Text otázky

Ptám se pro jaké podmínky, lze využit odchylku -25% dle vyhlášky č.372/2001Sb,§4 odst.4Majitel domu trvá stále jenom na hodnotě -40%,jak uvádí vyhláška, ale Metodický pokyn dovoluje rozmezí 0 až 40%.V našem domě za 10 let používání poměrových elek.indikátorů na měrení tepla jsme získali nějaké zkušenosti a tak víme, že hodnota -40% není pro náš dům zcela vyhovující a velice by nás potěšilo, kdybychom mohli použít odchylky dle Metodického pokynu, třeba -25%, tím by se částečně vyrovnaly rozdíly platby u těch uživatelů, kteří přijímají teplo prostupem stěn ze sousedních bytů a ze stoupaček a zpáteček a nic za něj neplatí.

Odpověď na otázku

Argumentem pro použití pozměněné spodní meze (-40 %) je ustanovení vyhlášky o vytápění (č.194/2007 Sb.), která říká, že teplota ve vytápěných místnostech nesmí za běžných okolností podkročit tzv. „teplotu tepelné stability objektu“, což je obvykle teplota v rozmezí 16-18 °C. Tato hodnota je součástí energetického pasportu budovy a pro případ, že činí zmiňovaných 16 °C, lze upravit spodní mez dotčeného limitu na -25 %. O aplikaci tohoto principu se vlastník objektu vždy může poradit s odbornou firmou, která pro něho zabezpečuje službu rozúčtování anebo s některým členem asociace ARTAV.