Únik vody

  1. ARTAV
  2. Únik vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bydlíme v bytě na základě nájemní smlouvy.Na vstupu do domu je umístěn celkový vodoměr,každý byt v domě má svoje vodoměry.V březnu tohoto roku došlo k úniku vody z důvodu závady na pojišťovacím ventilu ve sklepě u hlavního vodoměru. Může nám majitel domu únik vody naúčtovat? Děkuji za odpověď a přeji příjemný den

Odpověď na otázku

Rozúčtování studené vody je majitel objektu povinnen provádět dle odst. 14 a 15 cenového výměru č. 1/2009, část II. položka 2 – pitná voda. Rozúčtování studené vody dle odst. 14 provede majitel objektu dle dohody uzavřené mezi majitelem objektu a spotřebiteli (uživateli bytů a nebytových prostor). Rozhodující je tedy obsah takovéto dohody. Uváděný cenový výměr naleznete na našich webových stránkách http: artav.cz/legislativa.html. Pro posouzení je však nutno znát zda k úniku vody došlo před nebo za vodoměrem a zda je možno určit množství uniklé vody.