uplatněná reklamace

  1. ARTAV
  2. uplatněná reklamace
ostatni

Text otázky

Naše SVJ je dům o dvou vchodech, a jelikož ve vyúčtování spotřeby tepla není uplatňována reklamaci dle §4 odst. 4 z.372/2001 Sb. Proto tři vlastníci uplatnili již v loňském roce reklamaci a požadovali její zavedení do vyúčtování. Výbor SVJ naši reklamaci neuznal , nechal o ni hlasovat na shromáždění vlastníků (poměr 35% pro, 65% proti) . Jako důvod pro zamítnutí reklamace bylo 65% hlasování proti zavedení korekce. Jak jsme si během roku zjistili, o zavedení korekce není možno hlasovat. Proto jsme v letošním roce podali opět reklamaci r.2011-2012. Dosud, i když již uběhla třicetidenní lhůta od podání, nebyla reklamace vyřízena. Z informací, které se k nám dostali, výbor reklamaci předal právníkům a opět má být naše reklamace zamítnuta. Důvodem bude to, že jedna polovina domu má zateplení desítkou polystyrénem, a druhá polovina pětkou+ štítová zeď desítkou. Není nám známo, že by byl proveden energetický audit pro náš dům . Můj dotaz zní, zda je možné jako argument pro zamítnutí reklamace uvádět rozdílnou sílu zateplení vnějšího pláště domu. Děkuji za odpověď, Králová.

Odpověď na otázku

Požadavek vyhlášky na uplatnění korekcí dle odst.4 je závazný a nelze jej hlasováním vlastníků zrušit. Rozdílný stupeň zetepleni částí budovy nemá zádný vliv na jeho uplatnění .

Menu