Uplatnění koeficientů

  1. ARTAV
  2. Uplatnění koeficientů
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jak správně uplatnit koeficienty dané vyhl.372/2001 Sb. v příloze 1, část A1.?Jde o vyúčtování tepla nebytových prostor v budově, kde jsou prodejny, kanceláře, restaurace. Např. prodejna má nejen svoji prodejní plochu, ale i sklady, kanceláře, šatny, přípravny...atd. Je koeficient místností v prodejně (1,3) použitelný pro všechny místnosti s prodejnou související, nebo mám použit koeficient 1,3 jen pro prodejní plochu a na sklady použit 1,0 a kanceláře 1,2 ? Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Odpověď na Vaší otázku vychází ze samotné podstaty, s níž byla vyhláška koncipována. Započitatelná podlahová plocha by měla reflektovat nároky na vytápění vyplývající ze způsobu užívání daného prostoru. Způsob užívání pak do značné míry určuje i projektovanou výpočtovou vnitřní teplotu a tudíž i nároky na otopnou soustavu. Při určování koeficientů jednotlivých místností je tedy třeba brát v úvahu především způsob užívání, pro který byly kolaudovány, a pokud došlo ke změnám, je třeba nejprve přehodnotit, zda aktuální účinnost vytápění odpovídá změněným potřebám – teprve potom zvažovat, nejlépe po poradě s projektantem vytápění, případnou změnu toho kterého koeficientu.