Úprava měřidel tepla v souvislosti se zateplením štítové zdi

  1. ARTAV
  2. Úprava měřidel tepla v souvislosti se zateplením štítové zdi
ostatni

Text otázky

V našem domě SVJ máme měřiče tepla cca od r. 2001. V roce 2008 bylo provedeno zateplení štítové zdi, úhrada byla provedena z fondu oprav.Se štítovou zdí sousedí 8 bytů, 16 je mimo. Koeficienty měřičů zůstaly beze změny,takže se teplo počítá stejně jako před zateplením. Při dotazu na pověřeného vlastníka nám bylo sděleno, že "teď už se koeficienty v měřičích nepoužívají. Je tento postup správný. Podle mne ne a jsou znevýhodněni ti ve středových bytech. Jak se domoci svého práva.

Odpověď na otázku

Po zateplování pláště domu mohou nastat změny v rozdělení poměru tepelných ztrát připadajících na jednotlivé části pláště. Proto se doporučuje přepočítat koeficienty pro zohlednění polohy místností, případně bytů.Výrok pověřeného vlastníka je nekompetentní. Doporučte mu, aby si nechal problematiku rozúčtování vysvětlit od někoho, kdo tomu aspoň trochu rozumí, nebo aby se obrátil na odbornou rozúčtovací firmu.

Menu