Úprava poču dílků

  1. ARTAV
  2. Úprava poču dílků
ostatni

Text otázky

Ve měření tepla - počet dílků došlo k úpravám oproti skutečnosti. Např.odečet 800 , upraveno na 1400. (ve všech místnostech ) V minulosti vždy odečet 100% souhlasil s konečným vyúčtováním. Odčet dílků=vypočítaným dílkům .Loni byly instalovány nové měřiče tepla Siemens.Může to s tím souviset? Díky tomuto "přepočtu" se naše náklady za teplo zvyšíly o 30% a neosouhlasíme s nimi.Děkuji

Odpověď na otázku

K úpravně odečteného počtu dílků došlo pravděpodobně při rozúčtování, uplatněním §4 odst. 4 vyhlášky 372/2001 Sb. Použití indikátorů topných indikátorů Siemens s navýšením odečtených dílků nesouvisí. Podejte písemnou reklamaci vlastníku objektu, který je za rozúčtování odpovědný a má dle § 7 odst. 3 povinnost seznámit konečného spotřebitele se všemi podklady a vlastním způsobem výpočtu.

Menu