Úprava výpočtu při částečném zateplení domu

  1. ARTAV
  2. Úprava výpočtu při částečném zateplení domu
ostatni

Text otázky

Bydlím v podnikovém bytovém domě. Nájemníci bydlící na SZ straně nejvíce trpící povětrnostnímy vlivy přistoupili na návrh podniku provést výměnu oken a zateplení za předpokladu zvýšeného nájemného.Jedná se o úpravu výpočtu SN a ZN, jelikož u zateplených bytů bude docházet proti předchozímu období k naměření menšího počtu dílků./min. o 35-40%/ při celkově snížené spotřebě celého domu.Jedná se o možnost snížení jednotek pro korekci nezbytně odebraného tepla oproti bytům,které na zateplení nepřístoupily,případně úpravou-snížením ZN ze 40ti na %.

Odpověď na otázku

Ve svém dotazu sice neuvádíte, zda jsou v bytech na otopných tělesechnainstalovány termostatické ventily či nikoliv, ale předpokládáme, že ano. Pokud jde tedy o řešení provedení úpravy výpočtu na rozúčtování nákladů navytápění měl by být postup následující:1- v prvé řadě je nutné provést nově výpočet tepelných ztrát jednotlivýchvytápěných prostor v objektu a tím i celého objektu.2- je nutné provést porovnání nově vypočtených tepelných ztrát jednotlivýchvytápěných prostor a tyto porovnat s výkony instalovaných otopných těles vjednotlivých vytápěných prostorách.3-V případech, kdy výkony otopných těles značně převyšují hodnotu nověvypočtených tepelných ztrát ( v minulosti bylo provedeno navýšení výkonu zjakéhokoliv důvodu), mělo by dojít k úpravě tepelného výkonu OT na úroveňnově vypočtených tepelných ztrát, aby uživatelé těchto bytů nebylipoškozováni v důsledku vysoké hodnoty korekčního koeficientu na výkonotopného tělesa.4- následně by mělo dojít k úpravě korekčních koeficientů na polohumístností a to v % poměru tak, jak se změnily (snížily) tepelné ztrátyzateplených místností.5- poměr základní a spotřební složky musí být pro celou zúčtovací jednotkustejný, nelze pro zateplené a nezateplené byty tuto řešit rozdílným poměrem.Závěrem snad jenom poznámku ke způsobu provedeného zateplení tak,jak je vámi popsáno. částečné zateplení není nejvhodnější způsob, kterýproblém snížení tepelných ztrát řeší jen částečně a přináší další problémy.