Určení započitatelné plochy nebytového prostoru(jednotky)

  1. ARTAV
  2. Určení započitatelné plochy nebytového prostoru(jednotky)
legislativa

Text otázky

Dobrý den. Dovolujeme si Vás kontaktovat - pro objasnění ujednání Vyhlášky 269/2015 Sb – a to- účtování tepla vlastníkovi nebytové jednotky. Jedná se nám o poměrně nejasné účtování všech nákladů spotřebovaného tepla v nebytovém prostoru našeho domu – SVJ – zejména příspěvku na ohřev TV. Dům 5 pater- a ve svém suterénu - pod úrovní země má umístěný neb. prostor . Jedna jeho část o rozloze cca 38 m2 – je uzavřená obezděním – bez radiátorů . V této části se však nacházelo nekryté / neizolované potrubí v délce cca 2 m(centrální přívod a vratka o průměru 89 mm). Tato byla vlastníkem zaizolována jako ostatní vedené potrubí v tomto nebytovém prostoru - vedené podél stěn- přívod/vratka. Tím se stal tento vlastník jako by se odpojil od topného systému, a Vyhláška pamatuje i na tento stav. Jiná tělesa ústř. topení v nebytovém prostoru nejsou. Zavedená voda SV - ano. TV není zavedena a vlastníkem je dílem spotřebována pouze na úklid společných částí domu úklidovou firmou. Celková výměra neb. jednotky je 195,3 m2 (včetně v něm obezděných prostor 38 m2- kde isolace potrubí byla dodatečně provedena a neplní již záměr projektanta domu- vytápět tyto nebytové prostory. Pro vyúčtování nákladů za teplo , je snadné dle Vyhlášky 265/2019 Sb, určit platbu tomuto vlastníkovi z 50 % nákladů spotřebovaných na teplo domu, (jde o stanovenou povinnost dle Vyhlášky) tak, že - příspěvek /platba by byla násobkem nákladu ZS vypočteného na 1 m2 celkové započitatelné plochy domu 2022 m2 = výsledek x podlahová plocha nebytového prostoru - 195,3 m2.. V čem však potřebujeme pomoc odborníků je - byŤ i toto Vyhláška říká rigorozně - že příspěvek na ohřev TV , dle Vyhlášky 269/2015 Sb - pro vlastníka neb. jednotky, se počítá z 30 % nákladů ZS spotřebovaných na ohřev TV domu- jako celku tak, že se z celkového nákladu na ohřev TV - z jeho 30 % ZS - vypočte náklad na 1 m2 započitatelné plochy domu a - ten se pronásobí výměrou započitatelné podlahové plochy nebytové jednotky - 195,3 m2 . Prosíme o odborné určení/radu/postup , zda i v tomto případě se zahrnuje plocha nebytové jednotky 195,3 m2, či je regulována dle nějakých příloh/zákona/ Vyhlášky . Děkujeme za odbornou radu/pomoc a postup jak tento příspěvek počítat. děkujeme za pomoc S pozdravem Za společenství vlastníků Miroslav Krejča

Odpověď na otázku

Pokud jde o ZS nákladů na vytápění, účtuje se podle započitatelné podlahové plochy (ZPP). Ta bude značně redukována, protože počet stěn, kterými jednotka sousedí s přímo vytápěnými místnostmi bude možná i menší než jedna. Do výpočtu tedy vstoupí pravděpodobně jen 10% plochy, tedy 19,5 m2.

Pro účtování ZS nákladů na TV bude rozhodující, byla-li teplá voda do jednotky původně zavedena a dodatečně došlo k odpojení, nebo zda tam se zavedením TV nebylo v projektu počítáno. Ve druhém případu by nebyla ZS účtována.

-japo-