úřední přezkoušení vodoměru

  1. ARTAV
  2. úřední přezkoušení vodoměru
meridla

Text otázky

Dobrý den, existuje prosím nějaký předpis, ve kterém by bylo stanoveno, kdo hradí náklady na provedené přezkoušení bytového vodoměru SV a TV v případě pochybnosti správnosti měření. Děkuji

Odpověď na otázku

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, stanoví v § 11a:

(1) Uživatel stanoveného měřidla je povinen na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením, požádat o přezkoušení stanoveného měřidla.

(4) Náklady přezkoušení stanoveného měřidla hradí

a) žadatel o přezkoušení v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení vyhovujícím,

b) uživatel stanoveného měřidla v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení nevyhovujícím.

-peho-

Menu