UT korekce poctu dilku + metodika vypoctu

  1. ARTAV
  2. UT korekce poctu dilku + metodika vypoctu
ostatni

Text otázky

Děkuji za odpověď související s korekcí počtu dílků a změnou metodiky výpočtů a odkaz na vyhlášku. Zřejmě došlo ke korekci na polohu bytu ( v našem případě navýšení spotř složky o 30%). Je nějak zákonemm stanoveno, jak mají být tyto korekce nastaveny ? Jsme SVJ. Předpokládám, že je nutné uplatnění korekčních faktorů odsouhlasit vlastníky.2)Pochopila jsem vyhlášku dobře -tj. pokud má můj byt dobrou polohu (= je méně náročný na vytápění ) dopočítají se mi korekce a já budu doplácet na ty ostatní.Děkuji

Odpověď na otázku

Metodiku stanovení koeficientů pro zohlednění polohy místnosti neřeší žádná norma. Koeficienty pro zohlednění polohy místnosti musí být určeny individuálně podle tepelně technických vlastností domu a jiných okolností. Ani výbor, ani Shromáždění, případně někteří jeho členové nemají obvykle dostatečné znalosti, zkušenosti a kvalifikaci, aby mohli zodpovědně a správně koeficienty pro zohlednění polohy místnosti stanovit, případně o nich hlasovat. Obracejí se obvykle na odborníky – profesionální rozúčtovací firmu, nebo na projektanta vytápění, kteří jsou schopni koeficienty pro daný dům stanovit na základě známých, nebo vypočítávaných hodnot tepelných ztrát jednotlivých místností. Koeficienty polohy mají být stanoveny tak, aby při vytápění na stejné průměrné teploty platily dva stejně velké byty v domě přibližně stejnou částku.Doporučuji, jak již bylo řečeno v předchozí odpovědi, podat písemnou reklamaci vlastníkovi objektu, který je za rozúčtování odpovědný a má dle § 7 odst. 3 povinnost seznámit konečného spotřebitele se všemi podklady a vlastním způsobem výpočtu

Menu