UT/TUV 60%/40% neocekovany vysledek

  1. ARTAV
  2. UT/TUV 60%/40% neocekovany vysledek
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Bydlím v domě jaký má 5 bytových jednotek, a kde výroba tepelné energie pro ÚT a TUV se zajišťuje v domovní kotelně. 3 jednotky dlouho byli volny. Vyúčtovaní proběhlo podle VYHL. č. 372/2001 Sb. §6 (1). (60/40%). Problém je v tom co TUV používaje výrazně mene v porovnaní z minulého roka (na 50% mene), co převedlo k tomu co cena za TUV 1m3 vzrostla víc než v dvojnásobek (>800Kč ), cena za teplo/rok/1m2 vyhází kolem 350Kč (na 10% víc než minuly rok). Co v takém případě dělat?P.S. Nasel Metodický pokyn (č.j. 28203/2002) v jakém napsáno "kdy není k dispozici jiný, výpočtem zjištěný rozvrh (podle měrné spotřeby energie a množství vody, stanovením ekvivalentu pomocí ohřevu vody v letním období atp.)" Je možné to nějak použít?

Odpověď na otázku

Z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, za jakých podmínek a s jakými vstupními parametry bylo rozúčtování nákladů provedeno. Obecně však platí, že za rozúčtování nákladů je zodpovědný vlastník a že je povinen postupovat v souladu s Vyhláškou č. 372/2001 Sb. Byly-li nějaké byty po určitou dobu neobsazené, pak náklady pro ně musí být vyčísleny a následně uhrazeny vlastníkem objektu. Rozdělování nákladu za teplo pro vytápění a teplo pro ohřev teplé vody je při absenci potřebných měřidel a přesných odečtů za vybraná období stanoveno výše uvedenou vyhláškou.