uzavření radiátorů

  1. ARTAV
  2. uzavření radiátorů
ostatni

Text otázky

Dorý den, je možno ve vyúčtování spotřeby tepla nějakým způsobem zohlednit skutečnost, když v části pronajímaných nebytových prostor jsou se souhlasem pronajímatele uzavřeny radiátory ?

Odpověď na otázku

Na obecný dotaz Vám můžeme poskytnout pouze obecnou odpověď. Ano, pokud budete mít souhlas vlastníka objektu, může vlastník při rozúčtování postupovat dle §6, odst. 2 vyhlášky č.372/2001Sb..Tedy na nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění rozúčtovává vlastník základní složku nákladů mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.