Užívání koeficientů kq*kc

  1. ARTAV
  2. Užívání koeficientů kq*kc
ostatni

Text otázky

dobrý den, při změně dodavatele pro rozúčtování obdrželi koneční uživatelé na protokolu rozdílné hodnoty koeficientů kq*kc. Např. u konkrétního bytu bývalý dodavatel společnost Ista, s.r.o. používala pro stejná otopná tělesa hodnoty 0,650 a nový rozúčtovatel společnost Inmes, s.r.o. hodnotu 1,499. Požádala jsem o vysvětlení a bylo mi řečeno, že se jedná o výkon tělesa, který zaznamenali při výměně měřidel pro dálkové odečty technici a systém jim automaticky přiřadil nové hodnoty do systému? Děkuji předem za vysvětlení M. Siedemová

Odpověď na otázku

Koeficient kq*kc je součinem dvou různých koeficientů:

Koeficient kq vyjadřuje normový (tabulkový) výkon otopného tělesa a musí být použit při každém rozúčtování nákladů na vytápění. (Výjimku tvoří tzv. „dílkometrový“ způsob rozúčtování, který používala např. firma Byttherm.) Hodnota kq se stanoví obvykle z katalogových listů výrobce otopného tělesa pro daný teplotní spád, klasicky 90/70 st. a měla by být u všech rozúčtovatelů shodná, případně lineárně závislá (násobená nějakou konstantou).

Koeficient kc vyjadřuje korekci na hodnotu přestupu tepla z otopného tělesa do základové desky indikátoru. Je to hodnota empiricky získaná měřením v kalorimetrické komoře pro určitý typ otopného tělesa. Hodnota koeficientu kc je samostatně měřená pro každý typ indikátoru pro různé typy otopných těles. Pro každý indikátor dosahuje jiných hodnot.

Proto je normální, že při přechodu na jiný typ indikátorů bude koeficient kc a tím i kq*kc na stejném otopném tělese dosahovat jiných hodnot.

Jsou-li v zúčtovací jednotce všechna otopná tělesa stejného výrobce a stejného typu, např. litinová článková (žebrová) Slavia, nebo ocelová desková Radik, může být koeficient kc nahrazen jedničkou a kq*kc = kq.

-japo-