V jednom prostoru dva druhy topení

  1. ARTAV
  2. V jednom prostoru dva druhy topení
legislativa

Text otázky

Dobrý den, máme jednoku prodejnu, kde je vytápění radiátory a k tomu je ve stropě critalové vytápění. Dosud bylo vyúčtování tak, že se náklad celého domu dělil dle plochy (s použitím koeficientů). Teď nově to dělají tak, že použijí odpočet kalorimtru v kotelně, které jsou pro tuto větev a k tomu napočítají základní i spotřební složku z critalového vytápení, které není měřené. Tzn. fakticky prostor hradí teplo dvakrát. Je to tak správně? děkuji

Odpověď na otázku

pro přesné zodpovězení Vašeho dotazu není dostatek informací.

Níže se pokusím objasnit možné varianty.

V dodatku uvádíte, že se jedná o nebytový prostor.

Záleží tedy na tom, zda jste v rámci rozúčtování nákladů na ústřední vytápění jen nebytové prostory, nebo se jedná o kombinaci bytů a nebytových prostor.

Pokud by se jednalo jen o nebytové prostory, záleží jen na rozhodnutí vlastníka objektu, případně na dohodě s uživateli pronajímaných prostor, jakým způsobem se budou náklady na vytápění prostor účtovat.

V tomto případě se obraťte na vlastníka objektu a vzniklou situaci s ním řešte.

Za předpokladu  že se jedná o zúčtovací jednotku, kde nejsou jen nebytové prostory, ale nebytové prostory v kombinaci s byty, je rozúčtování nákladů prováděno dle vyhlášky č. 269/2015 Sb.Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Zde je postup rozúčtování přesně popsán. Pokud je celá zúčtovací jednotka (objekt) osazen jen kalorimetry, včetně samostatného měření Vašeho critalového vytápění, tak se na kalorimetry pohlíží jako na podružné měření a rozúčtování se provede v souladu s vyhláškou 269/2015 Sb.

Z dotazu nevyplývá zda máte osazeny otopná tělesa indikátory topných nákladů. Pokud ano, tak by se dle vyhlášky 237/2014 Sb. § 7a odst. 2 měly nainstalovat v budově stejné typy indikátorů, nebo přístrojů se snímačem teploty..

Což ve Vašem případě není technicky možné, protože se critalové vytápění nedá osadit indikátory topných nákladů.

Na takovouto variantu však stávající legislativa nepamatuje.

V praxi je takováto situace obvykle opět řešena dohodou.

Např. možná varianta:

Spotřeba critalového vytápění bude spočtena na základě spotřeby měřiče tepla, který měří jen vaše critalové vytápění v GJ a jednotkové ceny za 1 GJ.

Tím je critalové vytápění vyřešeno.

A dále se bude postupovat dle vyhlášky 269/2015 Sb.

Náklad na základní složku bude rozdělen v poměru vaší započitatelné podlahové plochy  k celkové započitatelné podlahové ploše zúčtovací jednotky.

Náklad na spotřební složku bude rozdělen v poměru výše náměrů indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.