vadné IRTN, utržené

  1. ARTAV
  2. vadné IRTN, utržené
ostatni

Text otázky

dobrý den , jak řešit rozúčtování za r. 2016 pokud bylo zjištěno že část, IRTN ( všechny v jednom bytě mají utržený jeden nýt ( nastřelené) a destička tak nedoléhá k tělesu topení . Plomby jsou neporušené. použije se koeficient navýšení 3 x ( jako za neumožnění odečtu ), nebo spotřeba za stejné období v předcházejících letech. Majitel bytu tvrdí že to asi utrhli děti . Nebo nová vyhláška pamatuje i na takovéto případy .... Děkuji c.

Odpověď na otázku

Při posuzování této situace je třeba vycházet především ze zákona o službách v platném znění a stanov společenství. Podle §6 odst. 3 platí, že pokud příjemce služeb neoprávněně ovlivní zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky. Domníváme se, že argumentace vlastníka o neúmyslném ovlivnění a utržením dětmi by v případě soudního sporu neobstála, a to zejména s ohledem na skutečnost, že problém nebyl jen u jednoho radiátoru, ale u všech. Ačkoli neznáme konkrétní znění stanov společenství, předpokládáme, že budou obsahovat ustanovení, že vlastník jednotky zodpovídá za škody způsobené na společných částech jím nebo těmi, kteří s ním jednotku užívají. IRTN je podle nař. vlády č. 366/2013 Sb. společnou částí domu a vlastník bytu si měl, nebo mohl všimnout, že došlo k poškození a požádat výbor společenství neodkladně o výměnu.