Vadný kalorimetr – reklamace vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Vadný kalorimetr – reklamace vyúčtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlím v bytě, kde jsem měl v období 06/2008 - 06/2010 nainstalovaný vadný měřič tepla (kalorimetr), který měřil v bytě spotřebu tepla společně pro topení a TUV. (Mám osvědčení od autorizovaného metrologického střediska, že kalorimetr vykazoval vyšší než přípustné hodnoty u vodoměrné části o cca 7%, tzn. že nesplňoval požadavky pro jeho provoz.) Zajímalo by mne, podle jakého právního předpisu se posuzuje reklamace vyúčtování tepla v tomto případě, resp. bude se stanovovat spotřeba tepla na základě minulých období nebo na základě naměřené chyby. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Zásadně se nikdy nepracuje s naměřenými odchylkami. Pokud se ve zkušebně prokáže, že měřidlo je mimo povolené tolerance, postupuje se tak, jako by tam žádné měřidlo nebylo. Tedy nejlépe z analogických předcházejících období, nebo jiným náhradním výpočtem.