Vadný poměrový indikátor

  1. ARTAV
  2. Vadný poměrový indikátor
meridla

Text otázky

Dobrý den, rád bych se zeptal jak postupovat, v případě že v bytovce je jeden vadný poměrový měřič. V daném objektu byli naposledy měněny v roce 2018. Mají životnost 10 let, tedy do 2028, ale jedná se o měřiče bez dálkového odečtu (typ E-ITN 10.5) které za prvé již legislativa neumožňuje osazovat a za druhé nejsou již nikde k sehnání. Musí se tedy vyměnit všechny poměrové měřiče za měřiče s dálkovým odečtem? Nebo je nějaká jiná možnost? Další dotaz: Jak postupovat, když je při odečtech zjištěno, že si vlastník bytové jednotky demontoval radiátor a zrušil měřič bez oznámení SVJ, nebo si vyměnil radiátor za jiný s jiným výkonem? Děkuji Technik SBD

Odpověď na otázku

Vadný indikátor lze nahradit novým stejného typu, nebo alespoň kompatibilním podle vyjádření výrobce nebo dodavatele. Zákaz montáže indikátorů bez dálkového odečtu se týká jen výměny všech indikátorů v domě.

Odpověď na druhou část dotazu:

Pokud vlastník nebo uživatel bytu demontuje indikátor (samotný nebo i s otopným tělesem), jedná se o záměrné ovlivnění registrace a takovou situaci řeší vyhláška 269/2015 \sb. v §3, odst.(5):

 Neumožní-li příjemce služeb instalaci stanovených měřidel podle zákona o metrologii s platným ověřením nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, určí se v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

Do vzorce se za koeficient navýšení X dosadí hodnota 3, což prakticky znamená, že se stanoví spotřební složka nákladů jako přibližně trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky na 1m2 započitatalné podlahové plochy v dané zúčtovací jednotce.

-japo-