vadný vodoměr-chybný náměr

  1. ARTAV
  2. vadný vodoměr-chybný náměr
legislativa

Text otázky

Bydlím s rodinou (celkem 3 osoby)v domě (celkem 16 bytů) spravovaným SVJ. Průměrná roční spotřeba naší rodiny je(celých 15 let co bydlíme v bytě) cca 70 kubíků horké vody. V polovině roku 2021 byla provedena (dle vyhlášky) výměna vodoměrů. V rodině nedošlo k žádné změně ( přistěhování další osoby, umožnění sprchování dalším osobám atp,), přesto mi bylo letos předáno vyúčtování s celkovou spotřebou 125 kubíků horké vody., Vedení SVJ jsem informovala o tom že cca 300 l horké vody /den jsme skutečně nemohli spotřebovat. Jedna z členek výboru mi potvrdila, že takový náměr nemá ani rodina se šesti členy. Žádala jsem okamžitou výměnu vodoměru. Vedení SVJ trvalo na výměně firmou, která před půl rokem dávala nové (ve skutečnosti repasované ) vodoměry. Zdůvodnili to tím, že vodoměry jsou v záruce.... Technik který přijel udělat výměnu, ..náš" vodoměr vymontoval, a hodil do brašny k dalším asi 20 vodoměrům (všechny stejně rozbalené, některé zjevně používané), ze kterých jeden vzal a namontoval místo vymontovaného a odešel s tím, že vodoměr přezkouší. Asi po 14dnech přišel ze zkušebny protokol o přezkoušení , který připouští drobné odchylky. které však nemohou mít vliv na naměřené hodnoty. Od výměny vodoměru měsíčně sleduji spotřebu a za letošní rok se opět dostaneme na 68 kubíků, Protože se mi nepodařilo vyvrátit , ( že i když byt byl vloni obýván 11 měsíců) .že taková spotřeba není možná musela jsem vše uhradit. Domnívám se, že jediným důkazem by bylo porovnání naměřených hodnot na hlavním vodoměru na tzv. patě ( tj, hodnota která byla uhrazena dodavateli se kterým má SVJ smlouvu) a porovnáním součtu hodnot naměřených ve všech bytech. (laicky vzato , když celkový vodoměr naměří vody za 100000 kč není možné dle vodoměrů v bytech vybrat od vlastníků bytů 113000 kč protože pak účetnictví nemůže souhlasit) SVJ však není ochotno (proč asi) na toto přistoupit. Mám ještě naději na nějakou obranu? Nevěřím ani v to , že zkušebně byl předán u nás vymontovaný vodoměr. Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Každý vodoměr má svoje výrobní číslo. Jestli protokol o zkoušce vodoměru se týká skutečně Vašeho vodoměru poznáte porovnáním čísla uvedeného na protokolu ze zkušebny s číslem Vašeho vodoměru, které najdete např, na odečtovém listu, případně na montážím listu. Kopie těchto dokladů jste dostala od odečítače, nebo od montéra při instalaci vodoměru.

Je ale také možné, že Váš vodoměr měřil chybně, i když na zkušebně ověřili, že je v pořádku. Chybu měření může způsobit i chybná montáž.

Na adrese  http://registrace.cmi.cz/ se můžete přesvědčit, zda firma, která vodoměry montovala má oprávnění k montáži vodoměrů. Důležité je také, jestli byl vodoměr po montáži zaplombován. Každá firma registrovaná u ČMI dává na montážní plomby svoji značku.
Není rozhodující, jestli je vodoměr nový, nebo repasovaný, oba musí mít stejné metrologické vlastnosti.
Pokud by součet náměrů bytových vodoměrů byl vyšší, než náměr fakturačního vodoměru, byla by to jistá indicie, že některý bytový vodoměr vykazoval větší spotřebu, než skutečnou. Lze to poznat ve vyúčtování, že účtovaná cena 1m3 by byla nižší, než cena fakturovaná vodárnou, protože se vždy rozúčtuje celý náklad, který byl vodárnou fakturován majiteli domu (SVJ).
-peho+japo-