Vadný vodoměr

  1. ARTAV
  2. Vadný vodoměr
ostatni

Text otázky

Dobrý den, správce našeho domu nám předložil rozúčování nákladů tepla a teplé vody. Analýzou jsme zjistili, že náměr množství teplé vody je neúměrný tak jsme požádali o přezkoušení vodoměru na TUV. Zkušebna jej vyhodnotila jako vadný. Jak se v této věci postupuje? Děkuji za odpověď i pomoc!

Odpověď na otázku

Při zjištění závady na vodoměru se postupuje podle §6. odst.(4) vyhl.372/2001 Sb., ve kterém se uvádí:“Při poruše měřiče tepelné energie, indikátoru vytápění nebo instalovanéhovodoměru vlastník spotřební složku za dobu poruchy stanoví podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období.“Ta klimatická období mají význam jen při stanovení spotřeby tepla na vytápění. Stanovení náhradní hodnoty spotřeby vody je jednodušší, protože se nepředpokládá, že by spotřeba vody závisela na průměrných ročních teplotách.Doporučujeme použít průměrnou hodnotu spotřeby vody za předcházející období, ve kterém vodoměr měřil správně.