Ve vyúčtování nebyly zohledněny koeficienty

  1. ARTAV
  2. Ve vyúčtování nebyly zohledněny koeficienty
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jsem člen výboru SVJ náš dům je pět let starý. Zjistili jsme, že ve vyúčtování tepla nebyly nikdy použity polohové koeficienty. Za rok 2014 je použijeme, jak nám ukládá zákon č. 67/2013 Sb. Ale co s předchozími roky? Vyúčtování předchozích let bylo řádně schválené SVJ. Udělali jsme ale něco špatně? A pokud ano, jak se to dá napravit? Děkuji za radu.

Odpověď na otázku

Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda rozúčtování je prováděno na základě údajů měřičů tepla na vstupu do bytu nebo indikátorů topných nákladů na otopných tělesech. Vzhledem ke stáří domu lze předpokládat, že na vstupu do bytu jsou instalovány měřiče tepla. Vlastní rozúčtování nákladů na vytápění určuje § 4 vyhlášky č. 372/2001Sb. již od roku 2001. Součástí výpočtu je i zohlednění rozdílné náročnosti vytápěných místností na dodávku tepelné energie dané jejich polohou viz. § 4 odst. 3.Zákon 67/2013Sb., který vstoupil v platnost 1. ledna 2014 přímo neukládá povinnost použití polohových koeficientů ale dle § 6 umožňuje způsob rozúčtování na základě dohody všech uživatelů bytů (nájemci, vlastníci atp.). Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Z výše uvedeného je zřejmé, že rozúčtování kdy nebyly použity polohové koeficienty bylo provedeno v rozporu s platným předpisem tj. vyhláškou 372/2001 Sb. Nápravou by mělo být provedení nového rozúčtování dle platné vyhlášky 372/2001 Sb. včetně finančního vypořádání s jednotlivými uživateli za poslední tři roky. Vzhledem k tomu, že dle platné legislativy je za provedení rozúčtování plně zodpovědný vlastník tj. SVJ, mělo by rozhodnutí o novém výpočtu provést SVJ. V případě reklamace některého uživatele není jiné řešení než opakovaný výpočet. Pokud rozúčtování provádí samo SVJ doporučuji, aby tuto značně specifickou činnost zadal profesionální firmě, která smluvně zajistí soulad s platnou legislativou. V případě vybavení objektu indikátory topných nákladů na otopných tělesech je nutno mimo polohových koeficientů použít i koeficienty předepsané v ČSN EN 834.

Menu