Velký letní odpar

  1. ARTAV
  2. Velký letní odpar
ostatni

Text otázky

Dobrý večer, před třemi dny u nás proběhl odečet poměrových měřičů tepla na radiátorech. V dětském pokoji, kde jsme topili celou zimu, bylo odečteno 5 dílků a ve vedlejším pokoji, kde jsme nezapli topení ani jednou, bylo odečteno 3. Servisní pracovník mě zdělil, že je to způsobeno letním odparem, ale mě to přijde nefér, když se snažíme ušetřit a nakonec to stejně zaplatíme. Poradíte nám prosím, kde si můžeme nechat měřiče prověřit ev. jak ovlivnit odpařování mimo topnou sezonu? Předem Vám moc děkuji za odpověď. Monika S.

Odpověď na otázku

Příčinou popisovaného problému mohlo být současné působení dvou faktorů. Jednak rok 2010 byl mimořádně teplý a v letním období byl mimořádně velký počet tzv. tropických dní, což se projevilo v nadprůměrném letním odparu, pro který nemuselo postačit standardní přeplnění měřicí ampulky. Mimo to nebylo nutno tak intenzivně topit. Otopná soustava pravděpodobně pracovala s nižšími teplotami topné vody a to způsobilo menší odpar kapaliny v topném období u všech indikátorů. Diference odparu indikátorů mezi více a méně vytápěnými místnostmi se tak relativně zmenšila. Situace mohla být podobně ovlivněna také tím, že pokud byl Váš dům zateplen a nebyl současně zmenšen výkon otopné soustavy, mohlo uvedený jev způsobit přetápění objektu. Nicméně shora uvedené faktory se projeví u všech vytápěných místností ve vašem domě a protože indikátory slouží pro poměrové rozdělení nákladů, nelze předpokládat, že by Vámi popisované jevy nepříznivě ovlivnily právě Vám přiřčené náklady. Vzhledem k tomu, že indikátory nejsou stanovenými měřidly a nespadají do dikce zákona o metrologii, jejich úřední přezkoušení není standardním způsobem proveditelné. Právě tak ovlivňování velikosti odparu není prakticky proveditelné, neboť odpařivost kapalin je obecně platným fyzikálním jevem existujícím nezávisle na našem počínání. Jednoznačně však lze doporučit přemontáž na elektronické indikátory vytápění, které pracují na odlišném principu – jsou přesnější, zcela eliminují problémy spojené s nežádoucím odparem v období mimo topnou sezonu a lépe reagují na nižší teploty otopných těles v případě zateplených objektů.