velmi nízká spotřeba vody, kterou nelze změřit

  1. ARTAV
  2. velmi nízká spotřeba vody, kterou nelze změřit
legislativa

Text otázky

Dobrý den, mám dotaz ohledně postupu při rozúčtování studené vody, ohřívané na TUV lokálně v jednotlivých bytech v bytovém domě. Jeden z vlastníků bytů má extrémně nízkou spotřebu studené vody na bytovém vodoměru, obvykle nám hlásí nízké jednotky kubíků vody - do 5m3 za rok. V bytě ale běžně bydlí, předpokládám se tím pádem myje a splachuje. Velmi často využívá sušárnu, ale tvrdí, že pere mimo dům a nosí si oblečení do sušárny jen usušit. Vyvstává dojem, že nějakým způsobem manipuluje s vodoměrem, což sám komentuje, že vodu pouští velmi mírným pramínkem (ne-li po kapkách) a že tím šetří - prý životní prostředí. Tato situace se opakuje už asi 10 let. Jen uvádím, že rozdíl spotřeby na domovním vodoměru a součtu na bytových vodoměrech je do 10%. Ale pokud se má každý byt podílet na navýšení platby za vodu o 10%, tak jistě je jiná platba u 5m3 a jiná u bytu se 130 m3 spotřeby. Někdo to navýšení prostě zaplatit musí. Dotaz zní - můžeme výbor SVJ naúčtovat dotčenému vlastníkovi normovou roční spotřebu 25-35m3 dle níže uvedené vyhlášky? „Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY I. BYTOVÝ FOND byty 1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 m3 2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok 25 m3 3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 35 m3 Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody. Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody." Potřebuji mít právní / normovou oporu, neboť se dotyčný vlastník zřejmě odvolá a bude dělat problémy se zaplacením. Děkuji za odpověď. Simona Avratová

Odpověď na otázku

Pro takový krok nenajdete právní oporu. Rozdíl 10 % mezi náměrem fakturačního měřidla a součtem náměrů bytových vodoměrů není dostatečným důkazem, že někdo odebírá vodu bez měření. Může to být způsobeno jenom rozdílným chrakterem činnosti vodoměrů. Bytové vodoměry se častěji rozjíždějí (po otevření kohoutku) a častěji zastavují. Při tom obvykle určité malé množství vody proteče nezaznamenáno bytovým vodoměrem, Domovní vodoměr naopak běží často v delších časových úsecích a k těmto ztrátám dochází podstatně méně. Mimo to se může uplatnit rozdíl v chybových křivkách jednotlivých vodoměrů. Je běžné, že součet náměrů bytových vodoměrů je obvykle menší, než náměr hlavního domovního vodoměru.

Pro Váš případ bychom výboru SVJ doporučili provést kontrolu vodoměru v daném bytě a přesvědčit se o tom, že vodoměr byl v předepsaném termínu (tedy v posledních pěti létech) úředně ověřen, a že nemá poškozenou montážní plombu. Jako další opatření můžete vodoměr nechat (oprávněnou montážní organizací) vyměnit za nový s větším R (tj. stupeň citlivosti vodoměru R = Q3/Q1 ). Současně můžete vymontovaný vodoměr poslat na autorizovanou zkušebnu na přeověření.

Směrná čísla roční spotřeby vody se používají jen v případech, kdy vůbec nebyla spotřeba měřena vodoměrem.

-japo+peho-