Vlastní měřáky tepla a vody

  1. ARTAV
  2. Vlastní měřáky tepla a vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v srpnu min. roku jsme s přítelem koupili byt, který dosud neobýváme kvůli táhlé rekonstrukci. Dům, kde je asi 30 BJ vlastní soukromá firma. Bytů v osobním vlastnictví je pouze 12. Jelikož nájemníci nemají bohužel snahu zde cokoliv měnit či vylepšovat, nejsou zde ani vlastní měřáky tepla a vody. Přestože jsme v bytě celou zimu nebyli a topení jsme měli vypnuté, přišlo nám vyúčtování tepla za srpen 07-prosinec 07 - 5755,- a teplé vody 1785,-. Chtěla bych se zeptat, zda-li si můžeme (na vlastní náklady) nechat instalovat měřáky sami, kolik to stojí (můžete-li alespoň přibližně říci) a zda je vlastník domu povinen akceptovat a tedy i účtovat dle skutečného stavu z údajů na měřácích. A když už jsem u těch otázek, zajímalo by mě, jestli nám musí být odečteny/vráceny peníze až se vlastník domu jednou rozhodne namontovat měřáky do všech bytů.

Odpověď na otázku

Měřiče spotřeby tepla nebo indikátory vytápění pro teplo a bytové vodoměry pro teplou a studenou vodu slouží k rozdělení celkových nákladů objektu poměrným způsobem (viz vyhl. č. 372/2001Sb. pro teplo a TV). Např. pro teplo část základní rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.Naopak část spotřební rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.To tedy znamená, že instalace měřících nebo indikačních přístrojů musí být provedena u všech konečných spotřebitelů v zúčtovací jednotce, ve vašem případě u všech spoluvlastníků bytů.