Vlastní měřič tepla vs.rozúčtování dle vyhl.372

  1. ARTAV
  2. Vlastní měřič tepla vs.rozúčtování dle vyhl.372
ostatni

Text otázky

Dobrý den , potřebuji poradit. Máme pronajaty nebytový prostor. V budově je více nájemníků a topný systém byl propojený.V roce 2005 jsme zrekonstruovali za nemalé peníze topný systém, udělali si vlastní uzavřený okruh a doplnili to měřícím zařízením dle požadavku dodavatele tepla. Další rok rozúčtoval dodavatel teplo odečtem počátečních a konečných stavů našeho měřidla a změřenou částku nám fakturoval. Letos přešel na rozůčtování poměrem a na naší reklamaci reagoval vysvětlením že postupuje podle vyhlášky 372/2001. Tuto vyhlášku jsem studovala a myslím že nepostupuje správně. Jaký je váš názor? Díky za odpověd. S pozdravem Michaela

Odpověď na otázku

Pro odpověď na tuto otázku je rozhodující, kdo vám dodává teplo k vytápění.Máte-li smlouvu o dodávce tepla přímo s výrobcem tepla a váš měřič tepla jefakturačním měřidlem, budete platit s souladu se smlouvou podle vašehoměřiče tepla – odečtenou spotřebu násobenou jednotkovou cenou tepla uvedenouve smlouvě.Je-li ale dodavatelem tepla vlastník domu a dodává vám teplo k vytápění nazákladě nájemní smlouvy, postupoval správně, když vám vyúčtoval teplo podlevyhlášky 372/2001Sb. Vaše měřidlo v tom případě není fakturační, alepoměrové.Přečtěte si, prosím, ještě jednou ve vyhlášce 372/2001 §2, odstavce a) a b).Vysvětlující metodický pokyn MMR z 19.12.2002 k těmto odstavcům uvádí:“K základním pojmům definovaným vyhláškou, patří mj. : a) Zúčtovací jednotka – tvoří ji vždy množina bytů a případně nebytovýchprostorů, do kterých je dodávána tepelná energie k vytápění tohoto celkunedílnou soustavou ústředního vytápění nebo u teplé užitkové vody (dále jen“TUV“) nedílným vnitřním rozvodem. Definice zúčtovací jednotky je věcněstejná jako ve vyhlášce č. 224/2001 Sb., pouze s tím rozdílem, že vevyhlášce je navíc doplněn znak, který vyplývá z ustanovení energetickéhozákona – zúčtovací jednotka má společné měření nebo stanovení množství tepelné energie. Naopak ve vyhlášce č. 224/2001 Sb. je zdůrazněno, že se vzúčtovací jednotce rozúčtovávají náklady na tepelnou energii mezi konečnéspotřebitele, což je obsahem názvu vyhlášky č. 372/2001 Sb. Vymezení pojmuslouží k aplikaci dané vyhlášky – u vyhlášky č. 224/2001Sb. k účelůmobchodně právním, u vyhlášky č. 372/2001 Sb. k účelům občanskoprávním. b) Vymezení pojmu vytápění pozitivně i negativně je potřebné v tom smyslu,že rozúčtování nákladů při individuálním způsobu zajišťování dodávky energiedo bytů (etážové topení) se náklady nerozúčtovávají, ale přímo dodavatelemfakturují spotřebiteli. Jak již je uvedeno v úvodu, důsledkem vymezenítohoto pojmu je, že se vyhláška vztahuje právě jenom na ústředně vytápěnébudovy pomocí ucelené propojené soustavy, která zajišťuje vytápění a temperování domu jako celku.“