Vliv patra na přepočtový koeficient polohy místnosti

  1. ARTAV
  2. Vliv patra na přepočtový koeficient polohy místnosti
legislativa

Text otázky

Dobrý den, jedná se o 12ti patrový objekt. V bytech jsou na radiátorech naistalovány indikátory. Uživatel bytu v 9.patře požaduje zohlednit při přepočtu náměru i patro s tím, že někde slyšel, že se i patro se zohladňovat má. Prosím o sdělení, zda je tato skutečnost uvedena v nějakém právním předpise či v metodickém pokynu k právnímu předpisu a případě že ano, tak ve kterém. Děkuji

Odpověď na otázku

Aktuálně platná legislativa, tj. zákon 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, uvádí v §6, odst. 2:

Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

Obdobná formulace byla použita i v předchozím předpisu, vyhlášce 372/2001 Sb. Způsob zohlednění rozdílné energetické náročnosti místností není dán, v současné době, žádným legislativním předpisem. Konkrétní rozhodnutí je v pravomoci poskytovatele služeb.

Zohlednění polohy bytu v devátém podlaží by přicházelo v úvahu pouze tam, kde by k takovému zohlednění byl prokazatelný důvod – např. v případech lokality s výskytem silného vzdušného proudění v uvedené výškové hladině nebo, kdyby v projektu vytápění byly konstatovány vyšší tepelné ztráty ve srovnání se stejnými byty v nižších podlažích

ph+japo

Menu