ostatni

Text otázky

Bydlíme v baráku u majitele. Bydlí nás tady 13 ve čtyřech bytech, ale zálohu a nedoplatky na vodu nás platí jenom deset.Majitele nezajímá, že tu bydlí už několik letvíce lidí, říká, že to je náš problém. Mám zaplatit nedoplatek za vodu cca 5000,-kč přitom platim za 4 osoby 960,-kč zálohu měsíčně.

Odpověď na otázku

Z Vašeho dotazu není jasné o jakou vodu se jedná. Zda o teplou nebo studenou.Tedy v případě:a) teplé vody – vychází odborným výpočtem spotřeba 82m3/byt/rok, kteráodpovídá průměrným spotřebám čtyřčlenné rodiny v čR,b) studené vody – vychází odborným výpočtem spotřeba 312m3/byt/rok, která jenaopak vysoká a neodpovídá průměrným spotřebám čtyřčlenné rodiny v čR.Pro upřesnění dále uvádíme:a) ceny 1m3 teplé vody se pohybují v rozmezí 90 až 520,- Kč/m3 a závisí natypu zdroje, který teplou vodu vyrábí (průměrná cena činí cca 206,- Kč/m3),b) pro potřeby vyúčtování se pro byty užívá tzv. směrné číslo roční potřebyvody dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001Sb., které činí pro byt svýtokem, WC a koupelnou (sprchový nebo vanový kout) s centrální přípravouteplé vody 56m3/osobu/rok.Závěrem je třeba konstatovat, že při absenci bytových vodoměrů je vlastníkobjektu povinen:a) u teplé vody dle §5, odst. 6 vyhlášky č. 372/2001Sb. provést vyúčtování u konečných spotřebitelů podle průměrného počtu osob užívajících byt nebonebytový prostor v zúčtovacím období a nebo v případě dohody všech konečnýchspotřebitelů podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytovéhoprostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostor v zúčtovacíjednotce,b) u studené vody dle cenového výměru č. 01/2008 ze dne část 2.41.00.11,písmeno e) a f) provést rozúčtování vodného a stočného jednotlivýmspotřebitelům podle dohody uzavřené mezi odběratelem a spotřebiteliúčastnícími se tohotorozúčtování, kdy spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu,uživatel nebytových prostorů nebojiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají;nedojde-li k dohodě podle písm. e) nejméně s polovinou spotřebitelů, provedese rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu apodle počtu a druhu nebytových prostorů (směrná čísla roční potřeby vody).