Voda za 100.000,- Kč ?

  1. ARTAV
  2. Voda za 100.000,- Kč ?
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o radu, provozuji malou vinárnu , spotřebu vody mám už pět let ca 1,7 m3/den. Při posledním odečtu byla spotřeba za rok o 1000 m3 na vodoměru větší. Ihned jsem tuto spotřebu reklamovala a žádala o přezkoušení, písemně jsem příslušné vodovody informovala, že mám podezření na ( přeskočení jednotky na vodoměru, místo 530 m3 na 1530m3) Protokol od zkušebny zněl, že vodoměr vyhovuje ..., jenže já jsem zjišťovala jakým způsobem přezkoušení vodoměrů probíhá a že by na takovou to závadu tímto zkoušení nepřišli. Odvolala jsem se tedy znovu ve lhůtě 2.měsíců, i u Vodovodů i u zkušebny a žádala o nové přezkoušení, jenže mi bylo řečeno, že vodoměr je již dávno u nového odběratele. Jsem jsi 100% jistá, že takový to odběr vody je nesmysl a k žádnému samovolnému průtoku nebo havárii nedošlo. Prosím poraďte jak postupovat dál a jestli mám vůbec ještě nějakou šanci na nové vyúčtování. děkuji

Odpověď na otázku

Jedná se o problém, kdy je jednoznačně důkazní břemeno na Vás. Bezesporu jste postupovala správně, pokud jste obratem využila svého práva, která Vám dává zákon č.505 o metrologii, a požádala o úřední přezkoušení dotyčného vodoměru. Pravdou ovšem je, že ověřovací procedura zahrnuje přezkoušení vodoměru v různých průtokových režimech a sotva může postihnout mechanickou vadu počitadla v řádu tisíců m3. Obáváme se, že pravděpodobně jedinou možnou cestou (byť s nejistými vyhlídkami) je soudní spor, kdy na podporu Vaší domněnky by byl užitečný znalecký posudek, který by takovou mechanickou závadu počitadla připouštěl a vysvětloval. Skutečnost, že vodoměr je již namontován jinde, by nemusela být zásadní překážkou, protože stanovené měřidlo (a tím vodoměr je) musí být opatřeno jedinečným a nezaměnitelným identifikačním číslem a Váš dodavatel vody bezpochyby ve své evidenci zjistí, kde se dotyčné měřidlo nachází. To vše za předpokladu, že vodoměr nebyl rozebrán a opravován či repasován.Také je třeba vzít v úvahu, že vadný splachovač na WC může způsobit protékání vody, které zvýší spotřebu o desítky m3 za měsíc a způsobit roční ztrátu 1000m3 vody.