ostatni

Text otázky

Dobrý den,dcera bydlí v bytě, který má v osobním vlastnictví. Při vyúčtování odběru vody musí uhradit i část rozdílu naměřeného na patním vodoměru a skutečným odběrem z domácího vodoměru. Logicky by měla platit jen svou spotřebu. Ptám se tedy, jestli existuje bytový vodoměr, jehož měření nelze zpochybnit a tudíž by ztráty v domě nemusela hradit. Vzhledem k tomu, že rozdíl je velký, dá se předpokládat, že někdo čerpá vodu zadarmo! Děkuji Krbcová

Odpověď na otázku

Žádný vodoměr neměří úplně přesně. Každý má určitou povolenou toleranci a součet náměrů bytových vodoměrů nebude nikdy souhlasit s domovním vodoměrem, podle kterého jsou účtovány dodávky vody. Proto se spotřeba vody účtuje v poměru se zjištěnými náměry bytových vodoměrů, nikoli přesně podle nich.Pokud však rozdíl od fakturačního domovního vodoměru je příliš velký, je jisté, že vodoměry v některých bytech měří chybně, nebo vůbec neměří. Pak je lepší rozúčtovat vodu podle jiného kriteria, např. podle počtu osob nebo podle velikosti bytu, bez přihlížení k údajům zjištěných bytovými vodoměry.Pro další zúčtovací období, pokud máte zájem i nadále účtovat podle bytových vodoměrů, je nutné zajistit jejich provozuschopnost ve smyslu metrologického zákona č. 505/90Sb. v jeho platném znění. Tedy provést jejich přezkoušení a případnou opravu na autorizovaném metrologickém pracovišti.Účtování podle spotřeby vodoměrů je nejobjektivnější kritérium, při kterém se např. vyhnete paušální platbě (dle m2) nebo doplácení na podnikatelskou činnost spoluvlastníků (kadeřnický či masážní salon aj. – počet osob).Doporučuje se, aby vodoměry byly stejného typu, stejné míry přesnosti a od jednoho výrobce. Vždy musí mít platné úřední ověření a být nainstalovány v souladu se zákonem č. 505/90Sb.