ostatni

Text otázky

dobrý den,za jak dlouho je ze zákona povinnen obecní úřad provést vyučtování vodného a ztočného v obecním domě za běžný rok.děkuji

Odpověď na otázku

Dodávka pitné vody (studené) je dle ustanovení části I., oddíl A výměru MF č. 01/2011, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI, služba poskytovaná pronajímatelem jako plnění, spojené s užíváním bytu.Dle odst. 5 se skutečná výše cen a záloh za tuto i ostatní služby vyúčtuje vždy za kalendářní rok a to nejpozději do 31. května následujícího roku, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.Nemáte-li tedy s vlastníkem (pronajímatelem) dohodnut např. v nájemní smlouvě jiný termín, potom pro rozúčtování platí citovaný 31. květen následujícího roku.