ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsem nájemnice bytu a přišlo nám vyúčtování za vodné od fy. najaté majitelem domu. Sazba 138m3 za rok pro 3 osoby při celkovém odběru v domě 1140m3.Odběr 138m3 mi připadá příliš vysoký. Měřiče na odběr vody nemáme.V domě je hostel.Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

V dotazu nejsou uvedeny dostatečné vstupní informace – v případě, že se rozděluje náklad na SV pouze podle počtu osob, je nutno znát i celkový počet osob v domě a způsob určení nákladů na ubytovací zařízení.Pro rozdělení nákladů na SV za dům mezi nájemce v současné době neexistuje obecně platný právní předpis. Je nutno vědět, zda a jak je tato věc upravena nájemní smlouvou. Bez doplňujících informací je těžké se k otázce vyjádřit; dotaz by především měl směřovat k pronajímateli.Pokud by byla použita směrná čísla uvádíme pro porovnání: Směrné číslo spotřeby vody (vyhl.Min.zemědělství č.428/2001 Sb. ve znění vyhl.120/2011 Sb.) s teplou vodou na kohoutku je 35 m3/os/rok, takže pro 3 osoby je to 105 m3/rok. Pro ubytovací zařízení je směrné číslo pro pokoje s WC a koupelnou s teplou vodou 45 m3/lůžko/rok, pro pokoje bez koupelny s WC na chodbě 23 m3.