ostatni

Text otázky

Dobrý den, při vyúčtování vodného mi byl naúčtován náklad který by odpovídal spotřeběve výši 110m3. Rozúčtování se provádí dle počtu osob, protože všichni nemají vodoměry.Já však vodoměr mám a dle něho jsem spotřebovala 50m3.Lze toto nějak reklamovat či řešit, když SVJ dlouhodobě odmítá instalaci vodoměrů ve všech bytech?

Odpověď na otázku

Bytové vodoměry lze použít pro rozúčtování spotřeby studené vody jen tehdy, byla-li uzavřena dohoda vlastníka domu s uživateli (vlastníky) většiny bytových jednotek v domě a pokud vlastník domu na základě této dohody nechal nainstalovat bytové vodoměry do všech bytů v domě.Proti rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků se přehlasovaný vlastník může bránit u soudu. V tomto případě ale nebude mít případná žaloba žádnou oporu v platných předpisech, protože instalace bytových vodoměrů na studenou vodu není žádným předpisem vyžadována a záleží pouze na rozhodnutí vlastníka domu.

Menu