vodné a stočné

  1. ARTAV
  2. vodné a stočné
ostatni

Text otázky

Jsem majitelkou nájemního domu, kde je 10 bytů. 7 bytů je osazeno vodoměry, zbytek bytů vodoměry nemá. Na patě domu je hlavní vodoměr. Faktury za vodné a stočné platím VAKu já a od nájemníků vybírám měsíční zálohy. Již mnoho let postupuji při vyúčtování tak, že od celkové částky odečtu měřené byty a zbytek částky rozpočítám mezi neměřené byty podle počtu osob. Celá léta všichni souhlasili se způsobem vyúčtování až do doby, kdy se zvýšila spotřeba, protékající záchod v jednom z neměřených bytů, čímž pro tyto byty vznikla větší spotřeba vody a bylo zle. Nájemníci z neměřených bytů nechtěli tuto vyšší spotřebu uhradit a požadovali rozpočítat vodné a stočné mezi měřené i neměřené nájemníky jako by nikdo neměl vodoměr. Prosím o radu, zda postupuji při výpočtu správně nebo ne, nenašla jsem totiž žádný zákon ani směrnici, která toto upravuje. Svolala jsem schůzi nájemníků, kde si odsouhlasili většinou 7 : 3, že souhlasí s doposud používaným výpočtem. Proti byli pouze ti, kteří nemají vodoměr.

Odpověď na otázku

Pravidla pro rozúčtování SV alespoň z části upravuje cenový výměr MF č. 01/2008 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI a to v části 2.41.00.11, písmeno e) a f).Podle citovaného předpisu máte se 70-ti % nájemníků uzavřenou platnou dohodu o způsobu rozúčtování (tedy stávajícím způsobem).Text výměru naleznete na našich stránkách http://www.artav.cz/legislativa.html.